FOTOKONKURS

FOTOKONKURS

* Konkurs trwa os 22 października do 14 grudnia 2018 roku.

* Celem Konkursu jest pokazanie w formie zdjęć działania, skuteczności i "piękna czystości" uzyskanej dzięki preparatom ORO.

* Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii prezentującej zastosowanie produktu w otoczeniu w którym jest używany i zamieszczenie jej w wiadomości na profilu fb.com/oropolska

* Uczestnik Konkursu może udostępnić dowolną liczbę fotografii. 

* Organizator Konkursu dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych, kreatywnych i oryginalnych fotografii według własnej subiektywnej oceny. 

* O wyborze zwycięskich fotografii Organizator Konkursu powiadomi Uczestników Konkursu poprzez dodanie pod fotografią komentarza informującego o zwycięstwie. 

* Pełny regulamin konkursu znajdziesz tutaj.