WC krążki zapachowe "Zielone jabłuszko" 3*45 gram

  • 2925

Kup w sklepie

Krążki zapewniają czystość i świeżość, zapobiegają powstawaniu osadów, działają podczas każdego spłukania.

Koszyczek z krążkiem zawiesić na brzegu muszli w sposób zapewniający spłukiwanie kostki wodą. Nadaje się do wielokrotnego użycia po uzupełnieniu wkładu.

Do czego służy ten preparat?
Kostka zapewnia czystość i świeżość, zapobiega powstawaniu osadów, działa podczas każdego spłukania.

W jaki sposób stosować ten preparat?
Koszyczek zawiesić na brzegu muszli w sposób zapewniający spłukiwanie kostki wodą. Nadaje się do wielokrotnego użycia po uzupełnieniu wkładu. Zapach / rodzaj kostki odpowiada kolorowi koszyczka: zielony – leśny, niebieski – morski, żółty – cytrynowy, różowy – kwiatowy.

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?
Używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosować ze środkami zawierającymi chlor. Przed zastosowaniem sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?
Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

W jaki sposób przechowywać preparat?
Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.

Arkusze danych

Karty Charakterystyki

Zdjęcia HD

WC krążki zapachowe „Zielone jabłuszko”

Nr 2925

 

Pojemność: 3x45g, Karton: 10 szt, Paleta: 90 kartonów

Wysokość: 18,0cm, Szerokość: 11,0cm, Głębokość: 4.00cm

Karton
Wysokość: 18,0cm, Szerokość: 12,0cm, Głębokość: 40,0cm