Zielone SZARE MYDŁO

  • 6181

Kup w sklepie

Zielone SZARE MYDŁO

 

Szare mydło w płynie przydatne w każdym domu. Idealne do mycia płytek ceramicznych, kafli, podłóg z tworzywa sztucznego i kamiennych oraz innych powierzchni wodoodpornych. Zapewnia czystość i naturalny połysk.

Zielone SZARE MYDŁO

 

Do czego służy ten preparat?

Szare mydło w płynie przydatne w każdym domu. Idealne do mycia płytek ceramicznych, kafli, podłóg z tworzywa sztucznego i kamiennych oraz innych powierzchni wodoodpornych. Zapewnia czystość i naturalny połysk.

 

W jaki sposób stosować ten preparat?

Przed użyciem wstrząsnąć. 4 nakrętki (ok. 80 ml) produktu wlać do 10 litrów wody. Otrzymanym roztworem zmywać czyszczona powierzchnię. Nie ma konieczności zmywania czystą wodą. Nie stosować do nielakierowanych podłóg i parkietów drewnianych.

 

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?

Nie są znane materiały wrażliwe na działanie preparatu, jednak sugeruje się, przed zastosowaniem sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu. Nie stosować do nielakierowanych podłóg i parkietów drewnianych.

 

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?

Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego. Zadbać o właściwą wentylację.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

 

W jaki sposób przechowywać preparat?

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.

Arkusze danych

Karty Charakterystyki

6181 KCh v2_0_Zielone SZARE MYDŁO.pdf

Zdjęcia HD