Uniwersalny płyn do mycia, SIŁA AMONIAKU

  • 6185

Kup w sklepie

Uniwersalny płyn do mycia, SIŁA AMONIAKU

 

Uniwersalny preparat usuwający wszelkie zabrudzenia. Pomocny w usuwaniu tłustych plam z tkanin i dywanów, myciu glazury i terakoty a także fug i spoin, myciu okien, luster i szkła kominkowego, czyszczeniu kryształów i przedmiotów srebrnych i mosiężnych i bieżącego utrzymania czystości w kuchni i łazience.

Uniwersalny płyn do mycia, SIŁA AMONIAKU

 

Do czego służy ten preparat?

Uniwersalny preparat usuwający wszelkie zabrudzenia. Pomocny w usuwaniu tłustych plam z tkanin i dywanów, myciu glazury i terakoty a także fug i spoin, myciu okien, luster i szkła kominkowego, czyszczeniu kryształów i przedmiotów srebrnych i mosiężnych i bieżącego utrzymania czystości w kuchni i łazience.

 

W jaki sposób stosować ten preparat?

Przed użyciem wstrząsnąć. 2 nakrętki (ok. 40 ml) produktu wlać do 5 litrów wody. Otrzymanym roztworem zmywać czyszczona powierzchnię.

 

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?

Nie są znane materiały wrażliwe na działanie preparatu, jednak sugeruje się, przed zastosowaniem sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w niewidocznym miejscu.

 

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?

Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego. Zadbać o właściwą wentylację.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

 

W jaki sposób przechowywać preparat?

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.

Arkusze danych

Karty Charakterystyki

6185 KCh v2_0_Uniwersalny płyn do mycia SIŁA AMONIAKU.pdf

Zdjęcia HD