Preparat do mycia, czyszczenia pod ciśnieniem - kostki brukowe, tarasy, mury 1L

  • IP597
  • 5907176885972

Kup w sklepie

Preparat przeznaczony do mycia powierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Preparat jest koncentratem przeznaczonym do wszystkich typów myjek ciśnieniowych. Produkt usuwa brud, olej, tłuszcz oraz uporczywe zanieczyszczenia i osady. Zwiększa skuteczność czyszczenia wszelkich powierzchni wodoodpornych, np. tarasów, ścieżek, powierzchni drewnianych, dachówek i plandek, silników, pojazdów oraz maszyn rolniczych.

W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie substancji zasadowych (blacha cynkowa lub miedziana) należy przed użyciem w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność powierzchni na działanie środka.

Do czego służy ten preparat?

Preparat przeznaczony do mycia powierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Preparat jest koncentratem przeznaczonym do wszystkich typów myjek ciśnieniowych. Produkt usuwa brud, olej, tłuszcz oraz uporczywe zanieczyszczenia i osady. Zwiększa skuteczność czyszczenia wszelkich powierzchni wodoodpornych, np. tarasów, ścieżek, powierzchni drewnianych, dachówek i plandek, silników, pojazdów oraz maszyn rolniczych.

W jaki sposób stosować ten preparat?

Należy przestrzegać instrukcji producenta myjki ciśnieniowej. W zależności od typu urządzenia koncentrat należy wlać do zbiornika na środek myjący, względnie w nierozcieńczonym koncentracie należy umieścić przewidziany do tego celu wąż. Zawór dozujący ustawić w pozycji „min” lub „1”. W przypadku silnych zabrudzeń zwiększyć dozowanie. W urządzeniach bez dozownika stosować preparat w postaci rozcieńczonej z wodą w stosunku od 1:10 do 1:30. Zużycie środka jest zróżnicowane w zależności od rodzaju podłoża i sposobu użycia.

Do jakich materiałów tego preparatu nie wolno stosować?

W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie substancji zasadowych (blacha cynkowa lub miedziana) należy przed użyciem w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność powierzchni na działanie środka.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania preparatu?

Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami. Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Aby uniknąć wysuszenia skóry używać kremu ochronnego. Zadbać o właściwą wentylację.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

W jaki sposób przechowywać preparat?

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w miejscu o umiarkowanej temperaturze. Pamiętaj o trzymaniu go poza zasięgiem dzieci.

 

Preparat do mycia, czyszczenia pod ciśnieniem - kostki brukowe, tarasy, mury

Nr IP597
EAN: 5907176885972

Pojemność: 1 litr, Karton: 6 szt, Paleta: 75 kartonów

Wysokość: 21.00cm, Szerokość: 10.00cm, Głębokość: 7.00cm

Karton
Wysokość: 33.00cm, Szerokość: 21.00cm, Głębokość: 19.00cm